ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 17/07/1978

סקירה על המצב במשק -האינפלציה; סקירה על המצב במשק -המאזן המסחרי; סקירה על המצב במשק -תקציב המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים