ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 29/03/1978

צו הטיס (עבירות קנס) (תיקון מס' 4), התשל"ח-1978; תקנות בדבר חגורות בטיחות ברכב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים