ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 01/02/1978

קביעת ועדות משנה לדיון בהצעות שהועברו מן המליאה; קבלת מסקנות בעניין הבורסה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים