ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 22/08/1977

דרכי שיווקם של מוצרי מזון מן החי בישראל והצורך להקים רשות מרכזית לפיקוח על השיווק - הצעה לסדר - היום של חה"כ נ. פדר; הסכם השכר עם צוותי האויר ב"אל על "; חוק המועצה למוצרי פירות (תקנות למוצרי פרי הדר); שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים