ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/07/1977

המצב בענף השיכון והבניה ואפשריות הפתוח של בניה להשכרה בישראל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים