ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/07/1977

התפתחות ביחסים בין ישראל והשוק המשותף וההשלכה על המשק הישראלי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים