ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 12/07/1977

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס' 7) -תשל"ו-1976; חוק להארכת תקפן של תקנות לשעת חרום (פקוח על מצרכים ושירותים-הוראות נוספות) (מס' 2) -תשל"ז-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים