ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 06/07/1977

קשרי גומלין בין התעשייה הצבאית (בטחונית) והתעשייה האזרחית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים