ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/07/1980

דיון עם מר דוד לוי- שר הקליטה, בנושא: הרשות לעליה ולקליטה; נספח לפרוטוקול

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים