ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/05/1980

המשך הדיון על האטה בשיעור העלייה; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים