ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 18/03/1980

דיון עם שר הקליטה מר דוד לוי ועם ראש מח' העלייה על השינויים במבנה רשויות העלייה והקליטה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים