ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/02/1980

הדרכים למניעת ביורקרטיה בפני עולים (דיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים