ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/02/1980

ממצאים של סקר חדש על יחסם של תושבי הארץ לעליה ולעולים; קליטה חברתית של העולים; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים