ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 10/12/1979

שאלות למנכ"ל משרד הקליטה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים