ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 26/12/1978

"הצורך בהפעלה מיידית של שידורי ישראל ליבשת אמריקה"-הצעה לסדר היום של חבר- הכנסת מ. חריש

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים