ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 31/10/1978

מסקנות בנושא "מספר הנושרים מבין היוצאים את גבולות ברית -המועצות-הצעה לסדר היום של חה"כ ה. זיידל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים