ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 27/06/1978

סקירת מר ג. פת שר הבינוי והשיכון בנושאי קליטת עולים הנוגעים לפעולת משרדו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים