ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 30/05/1978

דיון כללי על קוי יסוד מנחים במדיניות העלייה והקליטה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים