ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 30/01/1978

הסכנה לקיום הקהילה הפלאשית - דיון בהצעת סיכום של ח"כ א. אליאב; הצעה לסדר היום של ח"כ ש. רכטמן בנושא: הצורך הדחוף להחליט על ברית בין ערים בישראל לבין קהילות יהודיות בערים ברוסיה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים