ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 01/08/1977

המשך סקירתו של מר יוסף אלמוגי ותשובות לשאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים