ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 05/07/1977

בחירת יושבת ראש הוועדה; סדרי העבודה של הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים