ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/06/1977

אישור תקנות הנוטריונים (עותקים שייגנזו בארכיון המרכזי), התשל"ז-1977; אישור תקנות הסיוע המשפטי (תיקון מס' 2), התשל"ז-1977; פקודת החוק הפלילי (הוראות כלליות) (נוסח חדש) - סיכומי ועדת המשנה חוק העונשין (עבירות), התשל"ז - 1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים