ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 26/04/1977

חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 5) - הצעת קבוצת חברי כנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים