ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 24/04/1977

חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 5) (שינוי שיטת הבחירות)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים