ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 19/04/1977

חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 5)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים