ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/04/1977

חוק דיני עונשין (נוסח מאוחד) - החלטה על שינוי מועד פרסום; חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 5)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים