ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 17/04/1977

חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 5), התשל"ז-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים