ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 15/04/1977

חוק יסוד הכנסת: (תיקון מס 5), התשל"ז-1977 (המשך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים