ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/03/1977

חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 7); שאלה בעניין מסירת פרוטוקולים של הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים