ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 16/03/1977

חוק הביטוח, התשל"ז-1977; חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 7); תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים עתיים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים