ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 16/03/1977

הצעת שר המשפטים בדבר תיקון טעות בפקודת (נוסח חדש), התשל"ז-1976 (לפי סעיף 16(ח) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948); חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 9), התשל"ז-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים