ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/03/1977

הצעה לסדר בקשר לחוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 7); הצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 6); חוק שיפוט בתביעות קטנות (תיקון), התשל"ז-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים