ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/03/1977

חוק ההסגרה (תיקון), התשל"ה-1975; חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 6) חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב) (תיקון), התשל"ז-1977; חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס'6) חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב) (תיקון), התשל"ו-1977; תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים עתיים), התשל"ז-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים