ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/03/1977

חוק הגנת הדייר (תיקון), התשל"ז-1977; חוק ההסגרה (תיקון), התשל"ה-1975-הצעת קבוצת חברי כנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים