ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/03/1977

ב) חוק ההסגרה (תיקון), התשל"ה (של קבוצת חברי כנסת); חוק יסוד: מבקר המדינה - סיכומי ועדת המשנה לחוקי יסוד; חוק מבקר המדינה (הוראות מעבר), התשל"ז-1976 - סיכומי ועדת המשנה לחוקי יסוד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים