ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/02/1977

חוק הגנת הדייר (תיקון), התשל"ז-1977; חוק לתיקון דיני עונשין (פיתוי להמרת דת), התשל"ז-1977-הצעת ח"כ י. מ. אברמוביץ; חוק שיפוט בתביעות קטנות (תיקון), התשל"ז-1976 הצעת ח"כ מ. שחל; תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות) (תיקון), התשל"ז-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים