ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/02/1977

חוק העונשין (עבירות), התשל"ז-1977 (שחזר מוועדת המשנה לנוסח חדש); חוק משכן הכנסת ורחבתו (תיקון), התשל"ז-1977; תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים עתיים), התשל"ז-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים