ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 21/02/1977

חוק דיני עונשין (נוסח מאוחד), התשל"ז-1977-סיכומי ועדת משנה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים