ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/02/1977

חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), התשכ"ט-1969 (תיקון מס' 7), התשל"ז-1977; חוק העונשין (עבירות), התשל"ז-1977; חוק עזרה משפטית למדינות חוץ (נוסח משולב), התשל"ז-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים