ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/02/1977

חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה), התשל"ז-1977; חוק יסוד: מבקר המדינה - סיכומי ועדת המשנה לחוקי יסוד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים