ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/02/1977

הודעת המפקח הארצי על הבחירות מ. שחם; הצעות לסדר היום של ישיבות הוועדה; חוק הגנת הדייר (תיקון), התשל"ו-1975; חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה), התשל"ז-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים