ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 31/01/1977

חוק הבחירות לכנסת התשיעית (הוראת שעה), התשל"ז-1977; חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה), התשל"ז-1977; חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 8), התשל"ז-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים