ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 24/01/1977

חוק הגנת הדייר (תיקון), התשל"ו-1975; חוק העזרה המשפטית למדינות חוץ (נוסח משולב), התשל"ז-1976- העברה לוועדות משנה; חוק שיפוט בתביעות קטנות (תיקון), התשל"ו-1976; יזמה בעניין תיקון חוק הבחירות - שאלת קביעת מועד הבחירות לרשויות המקומיות; סדרי ועדת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים