ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 12/01/1977

חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 6), התשל"ז-1977; תיקונים בחוק הבחירות הנובעים מתפזורת הכנסת; תיקונים בחוק הבחירות הנובעים מתפזורת הכנסת-הכרעה בין חלופה א' לבין חלופה ב'

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים