ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/01/1977

חוק יסוד: מבקר המדינה - סיכומי ועדת המשנה לחוקי יסוד; יוזמת חקיקה בענייני בחירות-חוק הבחירות לכנסת התשיעית (ולרשויות המקומיות) (הוראת שעה), התשל"ז-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים