ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 05/01/1977

חוק התפזרות הכנסת השמינית, התשל"ז-1977; תקנות לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965: תקנות מרשם האוכלוסין (רישום מאוחר של לידות ופטירות) (תיקון), התשל"ז-1977; תקנות לפי מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1975: תקנות מרשם האוכלוסין (סדרי רישום) (תיקון מס' 2), התשל"ז-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים