ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/01/1977

החלטה על הוספת החוקים בעניין התפזרות הכנסת לסדר-היום של הישיבה; חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 6), התשל"ו-1976 הצעת קבוצת חברי כנסת; חוק התפזרות הכנסת השמינית, התשל"ז-1976 הצעת חבר הכנסת מנחם בגין; חוק התפזרות הכנסת, התשל"ז-1976 הצעת חבר הכנסת א. יפה; חוק התפזרות הכנסת, התשל"ז-1976 הצעת חבר הכנסת מ. פעיל; חוק התפזרות הכנסת, התשל"ז-1976 הצעת חה"כ ע. נוף וש. שמיר; חוק התפזרות הכנסת, התשל"ז-1976 הצעת חה"כ תופיק טובי וא. לבנבראון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים