ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 29/12/1976

אישור צו לפי חוק סדר הדין הפלילי: צו עבירת קנס (זיהום אוויר), התשל"ז-1976; חוק הגנת הדייר (תיקון), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים