ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 27/12/1976

אישור צו בדבר עבירת קנס- לפי חוק סדק-הדין הפלילי, התשכ"ה-1965; הסכנה לשיבושים בעבודת בתי-המשפט כתוצאה משביתת הפרקליטים; חוק יסוד: מבקר המדינה - סיכומי ועדת המשנה לחוקי יסוד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים