ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 20/12/1976

חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 1), התשל"ה-1975 (הצעת ח"כ ב. מואב) - חוות-דעת של היועץ המשפטי; חוק הגנת הדייר (תיקון), התשל"ו-1975; חוק יסוד: הכנסת (תיקון ) - הצעת ח"כ מ. בן-פורת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים